• Cloud Nukkon

    Plataforma de traball Nukkon

Comparativa de serveis

     
 Descripció Plataforma Cloud
     
Gestionat per Nukkon
Gestionat pel client
Des de 1 usuari
Mínim 5 usuaris
Actualitzacions programes propis i de tercers per Nukkon
Actualizacions programes pel client
Client de connexió Nukkon
Client de connexió Web 
Microsoft Office (segons contracte/opcions)
Còpies de seguretat gestionades per Nukkon
Còpies de seguretat gestionats pel client
Ftp accés client a espai de backup
Pla de contingència gestionat por Nukkon, recuperació segons contracte
Pla de contingència gestionat pel client
Espai de disc per usuari de 20 GB (incrementable segons necessitats)