TPVSaaS

TPVSaaS és un software TPV que oferim a la nostra Plataforma de treball. TPVSaaS permet transformar qualsevol ordinador en un punt de venda profsesional i amb un funcionament senzill i intuitïu.

Funcions a destacar: gestió de clients, gestió d'artícles, gestió de caixes, punts client, historial de compres de clients i control de lots.

I el més important: totalment configurable a les necessitats del seu negoci mitjançant la incorporació de nous mòduls!