Comptabilitat

El nostre programari de Comptabilitat està dissenyat sota la tecnologia client - servidor utilitzant com a motor de base de dades Microsoft SQL Server pel que proporciona una gran fiabilitat i velocitat en les seves transaccions que sumat al nostre innovador sistema Cloud li garanteix una màxima versatilitat i adaptació a les seves necessitats.

Disposa de la possibilitat de modificar el pla general comptable a nivell d'empresa, configurar comptes auxiliars de fins a 12 dígits de longitud, comptabilitat analítica a nivell de departament i projecte, possibilitat de mantenir més d'un exercici obert, consulta en pantalla o impressió de seients, del diari, dels majors, localització de desquadraments amb facilitat, liquidacions d'IVA amb models 303, 390 així com compres i vendes 347 (models no oficials) , conciliació bancària amb norma Q43, seients predefinits i molt més…

Si ho desitja pot provar el nostre programari sense cap tipus de compromís, solament ha de contactar-nos i li facilitarem l'accés a una versió d'avaluació.

Menú General
Menú Entrada de asientos
Menú Balances
Menú Libros de IVA