C/Alemanya, 16
17600 Figueres
Girona
+34 972 114 111
 
 info@nukkon.com
 
 
Política de privacitat

El nostre objectiu és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privadesa és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privadesa, l'usuari queda informat sobre la manera com NUKKON INNOVATION DEVELOPMENT, SL recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web - http s ://www .nukkon.com (d'ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur NUKKON INNOVATION DEVELOPMENT, SL per altres mitjans.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió, i determinar lliurement i voluntàriament si voleu facilitar les vostres dades personals a NUKKON INNOVATION DEVELOPMENT, SL.

En emplenar qualsevol formulari de la pàgina web corporativa i fer clic a la casella "He llegit la política de privadesa” o similar, l'usuari manifesta expressament que ha llegit la present política de privadesa on s'indiquen els tractaments de dades que es realitzen i les finalitats, entre altres informacions, donant així compliment al deure informar que imposa la normativa de Protecció de Dades.

En aquells casos en què a la pàgina web corporativa se sol·liciti el consentiment per a una finalitat concreta, en clicar la casella “Accepto” o similar, l'usuari dóna el consentiment inequívoc i explícit per al tractament en qüestió.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

•Identitat: NUKKON INNOVATION DEVELOPMENT, SL -NIF: B17450818

•Direcció postal: C/ Alemanya, 16, 17600 Figueres (GIRONA)

•Telèfon: 972114111

•Correu electrònic: info@nukkon.com

• Delegat de Protecció de Dades: PRIVACITY EMPORDA, SL . , C/ Panissars, 23 , 17600-Figueres (GIRONA) , dpd@ privacityemporda .com

- Tractament de DADES recollides mitjançant la WEB

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A NUKKON INNOVATION DEVELOPMENT, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, així com els nostres butlletins. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

• Consentiment de l'interessat: Atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a NUKKON INNOVATION DEVELOPMENT, SL procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

- Tractament de DADES de CLIENTS

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A NUKKON INNOVATION DEVELOPMENT, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar els serveis sol·licitats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s'han de conservar mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

• Execució d'un contracte: Prestar els serveis sol·licitats

• Obligació legal: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats

• Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

• Agència Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals.

• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a NUKKON INNOVATION DEVELOPMENT, SL procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives

• Adreces postals i electròniques

• Informació comercial

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a NUKKON INNOVATION DEVELOPMENT, SL estem tractant, dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, NUKKON INNOVATION DEVELOPMENT, SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat de les dades personals. Això significa que tindreu dret a rebre les dades personals que ens heu facilitat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podreu exercir els vostres drets dirigint-vos al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del vostre DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l'adreça electrònica del Responsable, acompanyant la instància/sol·licitud una fotocòpia del vostre DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a l'exercici/sol·licitud de drets, els podeu trobar a la web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://www.aepd.es/reglamento/drets/index.html#section1

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent accedint a la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid):

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/queSede.jsf

 

 

CAS   CAT   EN   RO